Over het onderzoeksprogramma naar cumulatieve effecten van windparken op de Noordzee

IDON Nieuwsbrief nr. 24 2017, in opdracht van RWS Zee en Delta