Over de nieuwe Wet windenergie op zee

IDON Nieuwsbrief nr. 21 2016, in opdracht van RWS Zee en Delta