Websites

Website Bureau Landwijzer

2019

Vernieuwing van de site van mijn Bureau Landwijzer, met een update van producten en projecten.

Werkzaamheden:  Ontwerp, teksten en bouw website. Met ondersteuning van Ilva Besselink-Noorda [Studio Ilva], die mijn logo ontwierp en advies gaf over kleurgebruik en lettertypen.

Deze site bundelt de belangrijkste inzichten en onderzoeken over Regionale Waterkeringen.

Werkzaamheden: Projectleiding, structuur en teksten. In samenwerking met Amar Sjauw En Wa – Windhorst [Ecoengineers], die de website vormgaf en bouwde.

Website Natuurfotografie IVN Heuvelrug en Kromme Rijn

Voor de projectgroep natuurfotografie, 2018

Deze site vormt een etalage voor de fotografen van de projectgroep Natuurfotografie van IVN/KNNV Heuvelrug en Kromme Rijn.

Werkzaamheden: vormgeving, bouw en beheer site. In samenwerking met Kees van Rijsbergen van de fotowerkgroep.

Website Circulair Terreinbeheer

Provincie Gelderland, 2017

Deze site gaat over het programma Circulair Terreinbeheer van de Biomassa Alliantie. De site bevat nieuws en informatie over het omgaan met maaisel, bladmateriaal en slib/grond.

Werkzaamheden: Projectleiding, structuur en teksten. In samenwerking met Amar Sjauw En Wa – Windhorst, die de website vormgaf en bouwde en Ilva Besselink-Noorda voor advies over kleurgebruik/vormgeving.

Website Invasieve exoten

Voor het Platform Stop invasieve exoten, 2017

Deze site bundelt informatie over invasieve exoten in Nederland en de aanpak ervan.

Werkzaamheden: vormgeving, bouw en beheer site. In samenwerking met Wilfred Reinhold van het Platform Stop Invasieve Exoten.

Website over Sterkenburg

Voor de IVN, 2017

Deze site is in 2017 gemaakt in het kader van de natuurgidsenopleiding van IVN Heuvelrug en Kromme Rijn. Eén van de onderdelen van de opleiding was het volgen van een natuurgebied gedurende ruim een jaar. Wij kozen voor kasteel Sterkenburg en het gebied eromheen. De site is een weergave van de bevindingen en beleving.

Werkzaamheden: vormgeving, bouw en beheer site. In samenwerking met Henny van Hamersveld en Mark Luinenburg.