Project Description

Inhoudelijke organisatie van de jaarlijkse workshop Dynamisch kustbeheer die STOWA en RWS sinds 2010 organiseren. Samen met beheerders van de waterkering, duinbeheerders, onderzoekers en beleidsmakers worden kansen, problemen, effecten en ervaringen besproken. Elk jaar staat er een andere regio en een ander thema centraal.

2010 – heden , in opdracht van STOWA