Project Description

Boekje over de mogelijkheden in het waterbeheer voor het winnen van energie. Het laat zien welke technologieën er zijn, in welke ontwikkelingsfase die zich bevinden, welke potenties en belemmeringen er zijn en of er al concrete voorbeelden te vinden zijn. In samenwerking met Ingrid Zeegers [Bureau Portretten in Woorden].

Download boekje

2018, in opdracht van STOWA