Over het gezamenlijk werken aan bodemverbetering door Waterschap Vallei en Veluwe en agrariërs

Magazine ‘Transitie met boerenverstand’ (circulair terreinbeheer) 2018, in opdracht van RWS en Prov. Gelderland